JESIENNY DZIEŃ SKUPIENIA POAK W STRACHOCINIE

    16 października 2016 r. POAK z z archiprezbiteratu sanockiego spotkali się w sanktuarium św. Andrzeja Boboli Galeriaw Strachocinie na jesiennym dniu skupienia. Członkowie akcji katolickiej wysłuchali konferencji ks. prał. Józefa Niżnika, asystenta diecezjalnego, o Akcji Katolickiej i o przygotowaniu się do przeżywania 100. rocznicy objawień fatimskich. Wzięli też udział w nabożeństwie różańcowym i do św. Andrzeja Boboli.

    Na zakończenie uczestniczyli w Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. prał. Andrzeja Skiby, proboszcza sanockiej Fary. Okolicznościowe słowo Boże wygłosił ks. prał. Jóżef Niżnik, Kustosz santuarium św. Andrzeja Boboli.


JESIENNY DZIEŃ SKUPIENIA POAK W ARCHIPRZBIRIACIE KROŚNIEŃSKIM

    15 października br. konferencją „Dlaczego Ojciec Św. Jan Paweł II upomniał się o Akcję Katolicką”, ks. Józef  Niżnik, asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej rozpoczął jesienny dzień skupienia w archiprezbiteracie krośnieńskim. Następnie podczas adoracji Najświętszego Sakramentu przedstawiciele dekanatów odmawiali różaniec ofiarowując go za Akcję Katolicką jej Asystentów, rodziny a także przepraszając za grzechy narodu polskiego włączając się w ten sposób w Narodowy Dzień Pokuty. Podczas odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego proszono w intencjach własnych i innych chcąc wyprosić potrzebne łaski w tym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia Bożego. Obydwu modlitwom przewodniczył proboszcz parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Krośnie ks. Edward Szarek.
    Po krótkiej przerwie członkowie Akcji Katolickiej, oraz licznie zgromadzeni kapłani uczestniczyli w Eucharystii, której przewodniczył i wygłosił homilię nasz asystent ks. prał. Józef  Niżnik.

    Dziękujemy POAK z parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Krośnie oraz pani prezes i odpowiedzialnej za dekanat Krosno I Beacie Nicałek, za serdeczne przyjęcie i ugoszczenie przysłowiowym ciastkiem i kawą.

    Bóg Zapłać


Odpowiedzialny za Archiprezbiterat Krośnieński
Stanisław Tabiś


JESIENNY DZIEŃ SKUPIENIA W BALIGRODZIE

   12 października 2016 r. Członkowie Akcji Katolickiej z archiprezbiteratu bieszczadzkiego zgromadzili się w Baligrodzie aby przeżyć Jesienny Dzień Skupienia.

   Zgromadzeni Członkowie Akcji Katolickiej modlili się Koronką do Bożego Miłosiedzia, wysłuchali referatu ks. asystenta Józefa Niżnika na temat Akcji Katolickiej, a następnie uczestniczyli w Eucharystii, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. prał. Jóżef Niżnik, asystent diecezjalny Akcji Katolickiej.

   Spotkanie przygotował POAK w Baligrodzie, którego Prezesem jest Jan Herbetko.

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


JESIENNY DZIEŃ SKUPIENIA POAK W ARCHIPRZBIRIACIE JAROSŁAWSKIM


    9 października 2016 r. koronką do Bożego Miłosierdzia w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szówsku, rozpoczęto Jesienny Dzień Skupienia dla POAK z archibrezbiteratu Jarosławskigo.

    Konferencję „Dlaczego Ojciec. św. Jan Paweł II upomniał się o AK” wygłosił ks. prał. Józef Niżnik Asystent Diecezjalny AK. Kaznodzieja w konferencji wskazał na potrzebę tej organizacji w strukturach Kościoła katolickiego, o którą upomniał się papież w 1993r. stawiając jasny cel świeckim włączanie się w obronę Kościoła poprzez odnowę siebie. AK to  stowarzyszenie, które chce zająć właściwe miejsce w Kościele, to platforma współpracy duchownych i świeckich. W naszej diecezji przemyskiej prekursorem AK jest ks. Abp . Józef Michalik, który po dwuletniej formacji pod opieką Asystenta ks. prał. Józefa Niżnika powołał AK w grudniu 1995 r.  AK to laikat świadomy to katolicy nie z nazwy ale z pobożności, którzy chcą organizować życie zgodnie z  nauką Ewangelii i Kościoła przyczyniać się do miłości i braterstwa. Modlitwę różańcową prowadził Asystent Parafialny,  ks. Andrzej Więcek.

    Na zakończenie wszyscy uczestniczyli w Eucharystii, koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. prał. Józefa Niżnika, ks. Krzysztofa Pelca, dziekana dekanatu Jarosław III i ks. Andrzeja Więcka, miejscowego proboszcza. W homilii ks. prałat Józef Niżnik pokazał nam komu powinniśmy dziękować.
...Nasze serce powinno być wypełnione wdzięcznością Bogu, naszym Rodzicom ,których wybrał nam sam Bóg. Szczególną wdzięczność powinniśmy wyrazić Matce Bożej – Maryii. W roku 1917 w Portugali 13 maja objawiła się Matka Boża, trójce dzieciom pracującym i modlącym się, prosiła o modlitwę różańcową jako ratunek dla grzesznego świata. Przygotowując się do Setnej Rocznicy objawień Fatimskich  w 2017r,  weźmy Różaniec do ręki i módlmy się każdego dnia. W I sobotę miesiąca uczcijmy Niepokalane Serce Maryii uczestnicząc we Mszy św. przystępując do Komunii…

    Bóg zapłać POAK w Szówsku za przygotowanie tego dnia skupienia, na którego czele stoi Prezes POAK Stanisław Woś.

Odpowiedzialna za pracę AK w archiprezbiteracie Jarosławskim
Cecylia Baran


FINAŁ KONKURSU „JAN PAWEŁ II – BĄDŹCIE ŚWIADKAMI MIŁOSIERDZIA”   

„Błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią”  (Mt5,7)

    8 października 2016 r. w Wólce Pełkińskiej odbył się Finał konkursu „Jan Paweł II  - Bądźcie świadkami miłosierdzia”  organizowanego przez Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w darze wdzięczności za św. Jana Pawła II.

    Pierwsza część odbyła się w kościele parafialnymw w Wólce Pełkińskiej. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. prał Józef Niżnik, Asystent Diecezjalny Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej.

    Druga część miała miejsce w Gimnazjum i Szkole Podstawowej im. Stefana Wyszyńskiego którą prowadziła Danuta Figiela, Prezes DIAK.

LAUREACI:
Archiprezbiterat Jarosławski
Monika Wojciechowska - Laszki

Archiprezbiterat Łańcucki /północ/
Aleksandra Banaś – Sarzyna

Archiprezbiterat Łańcucki /południe/
Wiktoria Jankowska – Przeworsk

Archiprezbiterat Krośnieński
Alicja Błaż - Haczów

Archiprezbiterat Przemyski
Laura Stawarz - Krasiczyn

Archiprezbiterat Sanocki
Karina Dymnicka - Sanok

 

WYRÓŻNIENI:
Archiprezbiterat Bieszczadzki
Wiktoria Przybyła – Ustrzyki Dolne

Archiprezbiterat Jarosławski
Urszula Olejarz – Laszki
Paweł Buras – Laszki
Natalia Matusz – Rokietnica
Paulina Ciurko - Rokietnica
Gabriela Nowak – Pruchnik
Martyna Sarzyńska - Jarosław
Kacper Ciciurko - Jarosław
Julia Tymoczko – Łowce
Karolina Strawa - Łowce

Archiprezbiterat Łańcucki /północ/
Jakub Baran – Giedlarowa
Faustyna Goch – Grodzisko Dolne

Archiprezbiterat Łańcucki /południe/
Maria Szołdra – Markowa
Wiktoria Kruk – Zarzecze/Pełniatycze
Zuzanna Jarosz – Gorliczyna/Przeworsk Gorliczyna
Katarzyna Obłoza – Przeworsk

Archiprezbiterat Krośnieński
Magdalena Grzesik - Potok
Patryk Syrek - Kopytowa

Archiprezbiterat Przemyski
Daniel Dykas - Orzechowce
Julia Mychajlewycz - Dynów

Archiprezbiterat Sanocki
Natalia Masłyk – Blizne
Katarzyna Kot - Dydnia

 

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


JESIENNE DNI SKUPIENIA 2016

    Zapraszamy Członków Akcji Katolickiej oraz Asysntów POAK na corozne Jesienne Dni Skupienia które odbędą się:

ARCHIPREZBITERAT JAROSŁAWSKI:

Szówsko, pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa - 9 października /niedziela/, godz. 14.30

ARCHIPREZBITERAT BIESZCZADZKI:

Baligród - 12 paździrnika /środa/, godz. 16.00

ARCHIPREZBITERAT KROŚNIEŃSKI:

Krosno, pw. Miłosiedzia Bożego - 15 października /sobota/, godz. 9.30

ARCHIPREZBITERAT SANOCKI:

Strachocina - 16 paździrnika /niedziela/, godz. 14.30

ARCHIPREZBITERAT ŁAŃCUCKI:

Markowa - 22 pazdziernika /sobota/, godz. 9.30

Wierzawice - 23 pażdziernika /niedziela/, godz. 14.30

ARCHIPREZBITERAT PRZEMYSKI:

Hermanowice - 29 paździrnika /sobota/, godz. 10.00 UWAGA! zmiana godziny


BISKUP MIROSŁAW MILEWSKI NOWYM KRAJOWYM ASYSTENTEM AKCJI KATOLICKIEJ

    Podczas 374. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski obradującego w Warszawie w dniach 4-5 października 2016 roku, zgromadzeni biskupi powierzyli pełnienie funkcji Krajowego Asystenta Akcji Katolickiej, Biskupowi Mirosławowi Milewskiemu, biskupowi pomocniczemu Diecezji Płockiej.  Zastąpił na tej funkcji Biskupa Marka Solarczyka, który tę posługę pełnił od 2013 roku.

    Księże Biskupie, wyrażamy swoją radość i serdecznie witamy wśród nas. Składamy najserdeczniejsze gratulacje i życzymy owocnej pracy, zapewniając jednocześnie o naszej nieustającej modlitwie w intencjach naszego Krajowego Asystenta.

    Jego Ekscelencja przekazał nam, że traktuje ten wybór jako wolę Bożą, jest otwarty do szerokiej współpracy i z radością oczekuje na spotkania z Akcją Katolicką.

    Biskup pochodzi z parafii św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie. Urodził się 26 lutego 1971 roku. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku i 15 czerwca 1997 roku przyjął święcenia prezbiteratu z rąk arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego. Następnie pracował jako wikariusz w parafii św. Józefa w Zakroczymiu.

W roku 1998 został skierowany na studia specjalistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zwieńczone w 2004 roku uzyskaniem doktoratu z socjologii. Pracę zatytułowaną „Społeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec AIDS” napisał pod kierunkiem ks. prof. Janusza Mariańskiego. W czasie studiów był kapelanem sióstr karmelitanek klauzurowych w Dysie koło Lublina.

    Po powrocie ze studiów, w 2004 roku, pracował w Kurii Diecezjalnej a następnie w roku 2005 podjął pracę wykładowcy i wychowawcy w płockim seminarium duchownym. W tamtym czasie przez dwa lata pełnił funkcję prefekta ds. wychowawczych. W seminarium do dnia dzisiejszego jest wykładowcą katolickiej nauki społecznej i teologii pastoralnej. W latach 2007-2008 był również dyrektorem Soborowego Studium Teologiczno-Pastoralnego. Przez kilka lat był także wykładowcą socjologii i katolickiej nauki społecznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest autorem kilkunastu publikacji naukowych i recenzji.

    W roku 2008 biskup płocki Piotr Libera powierzył księdzu Milewskiemu obowiązki kanclerza Kurii, a w 2009 mianował go wikariuszem generalnym diecezji płockiej. Został wtedy również mianowany członkiem Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów. W roku 2012 Ojciec Święty Benedykt XVI odznaczył ks. Milewskiego godnością Kapelana Jego Świątobliwości (prałata).

    Dewizą biskupią nowego biskupa pomocniczego diecezji płockiej są słowa Nolite timere (Nie lękajcie się), zaczerpnięte z Ewangelii według św. Mateusza 17,7.

Urszula Furtak, Prezes Akcji Katolickiej w Polsce

więcej na www.ak.org.pl


STUDNIA ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY

    To już kolejna studnia dla mieszkańców Czadu w Afryce. Dzięki ofiarności między innymi członków Akcji Katolickiej archidiecezji przemyskiej, oddana została studnia im. św. Siostry Faustyny, która pomoże mieszkańcom Gam.

    W niedzielę 4 września br. w dniu oddania studni do użytku ks. Edward misjonarz pracujący w Afryce, podczas homilii przybliżył mieszkańcom tej wioski postać św. Faustyny jako orędowniczki Bożego miłosierdzia. Wskazał im, że studnia ta jest też takim darem miłosierdzia polskich chrześcijan dla nich w Roku Miłosierdzia.
    Podczas Mszy św. modliliśmy sie w intencji wszystkich ofiarodawców jak I wszystkich  tych którzy pomagają w budowie tych studni. Z wody korzystają nie tylko chrześcijanie, ale także muzułmanie, którzy mieszkają obok. Ks. Edward w korespondencji jeszcze raz dziękuje w imieniu mieszkańców obdarowanych studnią wszystkim dobroczyńcom. Bóg zapłać. Niech Pan Bóg, którego dobroć nie zna granic będzie waszą nagrodą i daje wam wiele radości w sercu z tego co czynicie dla innych.

    A przed nami już kolejna budowa studni. Nowa studnia będzie nosiła imię bł. ks. Jana Balickiego.

    Wszystkich zainteresowanych dalsza pomocą dla mieszkańców Afryki, prosimy o kontakt z p. Ryszardem Łuczykiem (tel. 504168549), przedstawicielem Grupy Charytatywnej parafii Przeworsk a także członkiem Akcji Katolickiej oddanym sercem dla tej sprawy.

Zapraszam do obejrzenia galerii >>

Starsze wiadomości >>

Copyright © 2006-2016 Akcja Katolicka Archidiecezji Przemyskiej