REKOLEKCJE DLA ZARZĄDÓW DIAK W POLSCE

    W Domu Rekolekcyjnym przy parafii św. Brata Alberta w Busku-Zdroju odbyły się rekolekcje dla Zarządów DIAK (24-26.03). To już czwarta, ostatnia tura rekolekcji w Polsce. Rekolekcje głosił ks. prał. Józef Niżnik, Asystent Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej. Nasz Zarząd jest reprezentowany był przez 9 osób na czele z panią prezes Danutą Figielą.

 

Zapraszam do obejrzenia galerii >> Dzień pierwszy

Zapraszam do obejrzenia galerii >> Dzień drugi

Zapraszam do obejrzenia galerii >> Dzień trzeci


WIOSENNY DZIEŃ SKUPIENIA POAK W ARCHIPREZBITERACIE KROŚNIEŃSKIM

    Tegoroczny wiosenny dzień skupienia członków Akcji Katolickiej z archiprezbiteratu krośnieńskiego odbył się w Iwoniczu-Zdroju, na terenie dekanatu rymanowskiego. W sobotnie przedpołudnie 18 marca zgromadziliśmy się w kościele parafialnym pw. św. Iwona  i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, gdzie powitał nas miejscowy proboszcz, ks. Bogdan Nitka. Na wstępie przybliżył nam patronów parafii, a potem zaprosił do udziału w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. ks. prał. Józef Niżnik, Asystent Diecezjalny AK, w wygłoszonej konferencji podkreślał, że każdy jest wezwany do udziału w ewangelizacji. Wyznawanie wiary Jezus związał ze zbawieniem i to powinno nam uświadamiać, że zadanie „Idźcie i głoście” dotyczy wszystkich i nikt nie jest z niego zwolniony. Wielkim świadkiem wiary jest św. Brat Albert, któremu ks. Asystent poświęcił homilię podczas Mszy św. Zachęcał nas, by zainteresować się tym Świętym – z tego poznania powinna zrodzić się refleksja, a z niej wypłynąć konkretne postanowienie, by jak On stawać się świadkiem miłosierdzia.

    Eucharystię pod przewodnictwem ks. prałata Józefa Niżnika koncelebrowali Asystenci Parafialni AK – ks. Bogdan Nitka, miejscowy proboszcz, ks. Jan Luchowski z parafii Żeglce, ks. Jan Nigborowicz z Wrocanki, ks. Henryk Stec z Klimkówki, ks. Andrzej Żmudzki z Łubienka.
Na zakończenie Mszy św. słowa podziękowania oraz imieninowe życzenia ks. Józefowi Niżnikowi złożył p. Stanisław Tabiś, odpowiedzialny za archiprezbiterat krośnieński.

    Serdecznie dziękuję za tak liczny udział w dniu skupienia i za włączenie się przedstawicieli różnych POAK z archiprezbiteratu w oprawę liturgiczną Mszy św. i prowadzenie rozważań podczas nabożeństwa Drogi Krzyżowej, a członkom POAK w Iwoniczu-Zdroju na czele z prezesem p. Henrykiem Jonarskim na zorganizowanie tego spotkania i gościnne przyjęcie. Bóg zapłać!

Odpowiedzialna za dekanat Rymanów
Elżbieta Adamczyk

Zapraszam do obejrzenia galerii >>

Fot: Beata Pawłowska-Nicałek


ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W IV ŁAŃCUCKIEJ EKSTREMALNEJ DRODZE KRZYŻOWEJ

Akcja Katolicka dekanatu Łańcut II wraz z parafią pw św. Józefa  Łańcut - Podzwierzyniec

zapraszają wszystkich chętnych do udziału w Łańcuckiej Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. ŁEDK skierowana jest do tych wszystkich, którzy chcą pełniej przeżyć dni Wielkiego Postu.

Organizatorzy przygotowali trzy  trasy – dwie do Borku Starego różnej długości (25km i 42km) oraz do Leżajska o długości około 35 km, każdy z uczestników wybierze drogę według swoich możliwości (trasy takie jak w roku ubiegłym) Idąc nocą wybraną trasą będziemy rozważać poszczególne stacje męki Pana Jezusa. Treść rozważań otrzyma każdy z uczestników.

Droga Krzyżowa odbędzie się 7 kwietnia 2017 roku. 

Rozpoczynamy Mszą Świętą o godz. 20 w kościele pw. św. Józefa - Łańcut Podzwierzyniec.

Obowiązuje zapisywanie przez pocztę e-mail na adres: edklancut@wp.pl

Prosimy o podanie w e-mailu jaką trasę wybieramy, natomiast  kartę zgłoszeniową wypełnioną składamy przed Mszą św. w recepcji.

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału.

Więcej informacji i zasady uczestnictwa na stronie:
www.ak.przemyska.pl
www.lancut-podzwierzyniec.pl

Jeśli masz pytania możesz zadzwonić:
Jan         693 542 341
Joanna    666 074 234

Do pobrania:

Zasady uczestnictwa

Opis trasy krótszej do Borku

Opis trasy do Leżajska

Opis trasy drugiej do Borku


AKCJA KATOLICKA ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ BUDUJE KOŚCIÓŁ W EKWADORZE

    Dotarły do nas pierwsze zdjęcia z budowy kościoła w Ekwadorze. Zbiegło się to z przekazaniem pierwszej raty na budowę koscioła w Ekwadorze.

    Liczymy na dalsze wsparcie Członków Akcji Katolickiej, ale także na ludzi dobrej woli, którzy chcą wesprzeć tak cenną inicjatywę, budowę kościoła w Ekwadorze.

    Wpłaty od POAK można przekazywać do odpowiedzialnych za pracę w dekanatach i archiprezbiteratach lub dokonywać na nasze konto z dopiskiem „Kościół w Ekwadorze”.

49 124017761111000019380270
BANK PEKAO S.A. II O. Przemyśl

 

 


WIOSENNY DZIEŃ SKUPIENIA ARCHIPREZBITERATU PRZEMYSKIEGO

    4 marca br. w liturgiczne wspomnienie św.Kazimierza Królewicza odbył się wiosenny dzień skupienia dla członków Akcji Katolickiej archiprezbiteratu przemyskiego.Gościnnie przyjął nas parafialny oddział Akcji Katolickiej w Reczpolu wraz z ks.asystentem-proboszczem parafii Krzywcza.W tym miejscu składam gorące podziękowania za stworzenie miłej,rodzinnej atmosfery.Księdzu proboszczowi za poprowadzenie Drogi Krzyżowej oraz Adoracji Najświętszego Sakramentu.Wszystkim członkom POAK w Reczpolu za oprawę Liturgii Mszy świętej. Ochotniczej Straży Pożarnej za koordynowanie ruchu pojazdów. Centrum naszego spotkania stanowiła Msza święta koncelebrowana przez 7 kapłanów-asystentów parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej którym składam podziękowanie za wspólna modlitwę a także za posługę w konfesjonale.Szczególne podziękowania składam na ręce ks.prałata J.Niżnika,który nie szczędząc sił ani czasu służy członkom Akcji Katolickiej w naszej diecezji a także w Polsce.To dzięki Jego autentycznemu świadectwu wiary wzrastamy na drodze powołania członka Akcji Katolickiej.
    Rozważania podczas konferencji wygłoszonej przez Diecezjalnego Asystenta Akcji Katolickiej archidiecezji przemyskiej ks.prałata Józefa Niżnika koncentrowały się wokół rocznego zadania "Idzcie i głoście"
Ksiądz asystent odwoływał się także do audycji transmitowanej przez Radio Maryja 2 marca poświęconej Akcji Katolickiej.Przypomniał nam,że św.Jan Paweł II podczas wizyty at limina apostolorum upomniał się o aktywny laikat mówiąc:"Kościół potrzebuje Akcji Katolickiej żywej i pięknej". Wśród różnych ruchów i stowarzyszeń kościelnych tylko Akcja Katolicka jest urzędem. Powołuje ją ks.biskup. Prezesa POAK także powołuje  ks.biskup.Ten fakty powinny nas mobilizować do tego, aby bardzo poważnie traktować udział w stowarzyszeniu To wielki zaszczyt a zarazem powołanie.Musimy każdego dnia w pełni je realizować:w rodzinie,parafii i miejscu pracy.Nasze konkretne postawy muszą świadczyć o głębokiej wierze.Musimy być autentycznymi światkami Jezusa Chrystusa.Nasz stosunek do sakramentów a zwłaszcza Eucharystii musi być autentyczny.Efektem prawdziwego zjednoczenia z Bogiem będą dobre relacje z ludzmi.
W homilii ks.Józef Niżnik ukazał nam postać św.brata Alberta Chmielowskiego - człowieka wielkiego serca,który umiał zaradzać ludzkiej biedzie zarówno fizycznej jak i duchowej. Wpatrując się w św.Kazimiera oraz św.brata Alberta starajmy się być ludzmi miłosierdzia,którzy swoja postawż pociągają innych ku Bogu.
Raz jeszcze dziękuję wszystkim uczestnikom za przybycie.


                                                                        Odpowiedzialna za pracę archiprezbiteratu przemyskiego
                                                                                                   Łucja Podbilska

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


DLACZEGO JAN PAWEŁ II UPOMNIAŁ SIĘ O AKCJĘ KATOLICKĄ?

W najbliższy czwartek 2 marca br. o godz. 21.30 w Radio Maryja w rozmowach niedokończonych: Dlaczego Jan PawełII upomniał się o Akcję Katolicką?

Na to i inne pytanie odpowie ks. prał. Józef Niżnik - Diecezjalny Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej; Urszula Furtak - Prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej; Wiesław Smereczyński -Wiceprezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej.

 


KOMUNIKAT AKCJI KATOLICKIEJ W POLSCE W SPRAWIE SPEKTAKLU „KLĄTWA”

Jeśli nie potrafisz tego dokonać, aby w jakiejś sprawie zwyciężyło dobro, czyń przynajmniej wysiłki, aby wpływ zła jak najbardziej osłabić. (Św. Tomasz More) W minioną sobotę wystawiono w Teatrze Powszechnym spektakl „Klątwa”  w reżyserii Olivera Frljića. W trakcie przedstawienia dokonano licznych aktów profanacji chrześcijańskich symboli religijnych oraz dopuszczono się świadomego znieważenia osoby Św. Jana Pawła II i flagi Watykanu. Każdy z wymienionych aspektów  jest szczególnie bolesnym dla wielu Polaków. Ponadto nie może być publicznego przyzwolenia na nawoływanie do nienawiści i deprecjonowania ludzkiego życia.  Przedstawienie jest niczym innym, jak jawną, przemyślaną i zamierzoną prowokacją o wyraźnych znamionach „mowy nienawiści”. Zarówno reżyser, jak i aktorzy przekroczyli granicę zdrowego rozsądku.
Jako katolicy świeccy zorganizowani w Akcji Katolickiej w Polsce, wypowiadamy stanowczy protest takiemu wymiarowi sztuki. Przypominamy, że zgodnie z art. 196 Kodeksu Karnego obraza uczuć religijnych, jak i publiczna profanacja przedmiotów religijnych w Polsce są karalne. Apelujemy więc nie tylko o poszanowanie uczuć religijnych osób wierzących, ale i szacunku wobec stanowionego
w Polsce prawa. Wzywamy do wycofania sztuki z repertuaru polskiego teatru!
Wprowadzając zamęt bluźnierczym przedstawieniem, Dyrektorowi Teatru Powszechnego i polskim aktorom biorącym w nim udział, przypominamy, że w dniu 5 grudnia 2014 r., w uznaniu dla zasług Św. Jana Pawła II, Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2015 Rokiem Św. Jana Pawła II. Polscy Parlamentarzyści, w uchwale wyrazili wdzięczność Papieżowi za: propagowanie uniwersalnego przesłania o godności i prawach człowieka. Stwierdzając przy tym, że: Jego życie było świadectwem wiary dla milionów ludzi na całym świecie, a bolesne odejście zjednoczyło wszystkich Polaków niezależnie od wyznania i poglądów.

Rzecznik Akcji Katolickiej w Polsce,
Artur Dąbrowski

źródło: www.ak.org.pl


WIOSENNY DZIEŃ SKUPIENIA POAK  W ARCHIPREZBITERACIE JAROSŁAW

Przyjmować wszystko co się zdarza, i tego chcieć jako woli Boskiej, to środki zbawienia.  (św. Brat Albert)

    12 lutego 2017 r. w parafii św. Jana Chrzciciela i św. Marcina w Łowcach  POAK z archiprezbiteratu jarosławskiego przeżywały swój Dzień Skupienia. W niedzielne popołudnie  w świątyni wypełnionej po brzegi spotkanie rozpoczęto od adoracji Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie pod przewodnictwem miejscowego proboszcza ks. Krzysztofa Rzepka, w Koronkę do Miłosierdzia Bożego włączył się miejscowy POAK. Po tym  uwielbieniu Jezusa Miłosiernego wysłuchano konferencji ks. prał. Józefa Niżnika, który w kontekście hasła „Idźcie i głoście” wskazał  jak chrześcijanin może włączyć się w ewangelizację, chrzest zobowiązuje do dzielenia się wiarą permanentnie zgłębianą. Ludzie AK zarówno kapłani jak i świeccy  mają obowiązek ustawicznej formacji poprzez modlitwę, zgłębianie intelektualne nauczania katolickiego, udział w rekolekcjach, dniach skupienia, pielgrzymkach, uczestnictwo aktywne w życiu parafii jako platforma współpracy dla Jezusa w oparciu o czyny miłosierdzia co do duszy i ciała. Każdy, kto chce być aktywny w Kościele i  pracować we wspólnocie musi troszczyć się o  pogłębioną duchowość, która wypływa z powołania. Owocuje życiem na co dzień: w rodzinie,  pracy,  parafii, Ojczyźnie i Kościele powszechnym, które  jest  pobożne, ciche, rzetelne , uczciwe,  prawe,  nie szemra, nie nienawidzi, czyni dobro z miłością na miarę możliwości.

    Ucztą duchową była Eucharystia koncelebrowana pod przewodnictwem ks. prał. Józefa Niżnika i ks. proboszcza Krzysztofa Rzepka, ks. proboszcza emeryta Stanisława Kopeć . ks. dziekana dekanatu Jarosław I Jana Jagustyn, ks. dziekana dekanatu Jarosław III Krzysztofa Pelc, ks. wicedziekana sieniawskiego Romana Trzeciak. W konfesjonale posługiwali ks. Marek  Bacior,  ks. proboszcz  Robert Łuc.  W homilii ks. Asystent  Diecezjalny AK pokazał  wzór do naśladowania w życiu każdego człowieka jakim był i jest św. Brat Albert – Adam Chmielowski patron czynnej miłości bliźniego, ks. prał. mówił  przyjrzyjmy się bliżej osobie św. Brata Alberta ale też ukażmy tę postać szerzej. Podjęte inicjatywy i czyny miłosierdzia niech będą uwiarygodnieniem tego, co będziemy głosić.

    Słowa podziękowania wypowiedziała odpowiedzialna za pracę AK w archiprezbiteracie Jarosław CecyliaBaran.

Szczęść Boże 

Cecylia

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


WIOSENNY DZIEŃ SKUPIENIA ARCHIPREZBITERATU SANOCKIEGO

    11 lutego 2017 r. w liturgiczne wspomnienie NMP z Lourdes – Światowy Dzień Chorego członkowie Akcji Katolickiej z archiprezbiteratu sanockiego spotkali się w kościele pw. Najświętszego Serca Pana JezusaSanoku na wiosennym dniu skupienia.

    Spotkanie rozpoczęto koronką do Miłosierdzia Bożego. Następnie uczestnicy spotkania wysłuchali konferencji ks. prał. Józefa Niżnika, asystenta diecezjalnego, o św. Bracie Albercie Chmielowskim w nawiązaniu do hasła roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście”, wypełniając uczynki miłosierdzia, dając świadectwo życiem. „ Jesteście na pierwszej linii frontu” – powiedział do słuchających ksiądz asystent.

    Wszyscy uczestniczyli w Eucharystii, pod przewodnictwem ks. prał. Józefa Niżnika. W koncelebrze byli ks. Piotr Buk miejscowy proboszcz, ks. Edward Stępień proboszcz z Niebocka, ks. Michał Błaszkiewicz z Sanoka Dąbrówki oraz ks. diakon Tomasz Zarzycki. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą różańcową.

    Dziękujemy miejscowemu oddziałowi AK z p. prezesem Witoldem Smugą na czele za zorganizowanie tego spotkania.

Króluj nam Chryste.

K.G.

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


STUDNIA IM. BŁOGOSŁAWIONEGO OJCA JANA BEYZYMA

    Na ręce Grupy Charytatywnej w Przeworsku wpłynęło pismo w którym Wojciech Zięba, prezes Polskiej Fundacji dla Afryki dziękuje za pomoc przy oddaniu nowej studnia dla mieszkańców Afryki. Wśród darczyńców są też członkowie Akcji Katolickiej Archiodiecezji Przemyskiej.

Zapraszam do obejrzenia galerii >>

 

 


IV OSTATNIA TURA REKOLEKCJI DLA PREZESÓW POAK

    4-5 lutego w Strachocinie odbyła się IV ostatnia seria rekolekcji dla Prezesów Akcji Katolickiej w archidiecezji przemyskiej.Tym razem wzięło udział 60 osób. Podobnie jak poprzednie serie prowadził je ks. prał. Józef Niżnik, asystent diecezjalny. W tym roku wzięło udział we czterech seriach 260 Prezesów, co stanowi 90% frekwencję. Konferencje podczas rekolekcji konncetrowały się wokół hasła roku duszpasterskiego: "Idźcie i głoście" ubogacowne rozważaniami o św. br. Alberta Chmielowskiego i o Matce Bożej z Fatimy.

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


III TURA REKOLEKCJI DLA PREZESÓW POAK

    W dniach 28-29 stycznia br. w Oratorium św. Józefa w Strachocinie ponad 60 Prezesów z oddziałów parafialnych Akcji Katolickiej wzięło udział w rekolekcjach formacyjnych.

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


SPOTKANIE OPŁATKOWE W LESKU

    28 stycznia 2017 r. w parafii pw. Nawiedzenia NMP w Lesku odbyło się spotkanie opłatkowe dla członków Akcji Katolickiej z archiprezbiteratu bieszczadzkiego. Gospodarzem tegorocznego spotkania był Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Lesku.

    Uroczystość rozpoczęła Msza święta, której przewodniczył asystent POAK w Lesku ks Mieczysław Bąk, miejscowy proboszcz. W koncelebrze wzięli udział księża asystenci Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej: ks. prał. Wojciech Szlachta proboszcz z Polańczyka, ks. Edward Stopyra Proboszcz z Ucherzec Mineralnych oraz ks. Tomasz Latoszek Proboszcz z Berezki. Obecny był również ks. Tomasz Surmacz Proboszcz z Olszanicy.
    Po zakończonej Mszy świętej zaproszeni goście: Pani Burmistrz Miasta i Gminy Lesko, Siostry Służebniczki, Księża, członek Zarządu DIAK Czesław Urban oraz członkowie Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej udali się na dalszą część uroczystości do Bursy Szkolnej w Lesku.
    Wszystkich zebranych powitał prezes POAK w Lesku, Marek Banaś. Dziękując za przybycie, złożył wszystkim życzenia. Następnie głos zabrał ks. Proboszcz Mieczysław Bąk. Został odczytany fragment z Pisma Świętego o Narodzeniu Jezusa. Wszyscy zebrani złożyli sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem. Wspólna agapa opłatkowa była wypełniona śpiewem kolęd na cześć Pana i Zbawiciela.

    Podczas spotkania przeprowadzono zbiórkę pieniężną dla rodziny z Bukowca, która ucierpiała 14 stycznia w trakcie pożaru domu w którym zamieszkiwali.

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


SPOTKANIE SAMORZĄDOWCÓW AKCJI KATOLICKIEJ W STRACHOCINIE

    22 stycznia w sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie odbyło się spotkanie opłatkowe zorganizowane przez Akcję Katolicką archidiecezji przemyskiej dla pełniących urząd w samorządach województwa Podkarpackiego. Wzięło w tym spotkaniu udział około 70 osób, a wśród nich  osoby piastujące odpowiedzialne stanowiska na Podkarpaciu. Uroczystościom przewodniczył ks. abp Adam Szal, a spotkanie uświetnił koncert kolędowy zespołu Soul z Sanoka.

    Warto zanaczyć, że w spotkaniu wzięła udział p. Urszula Furtak, Prezes Akcji Katolickiej w Poslce, oraz p. Danuta Figiela, Prezes Akcji Katolickiej w archidicezji przemyskiej. 

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


RADA DIECEZJALNEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ W JAROSŁAWIU

    21  stycznia 2017 r. w Jarosławiu odbyło się spotkanie Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej. Obrady rozpoczęły się w sali przy kościele NMP Królowej Polski. Obecni członkowie Rady wysłuchali sprawozdania Zarządu, który przedstawiła p. Danuta Figiela, Prezes Zarządu. Przyjęli przez głosowanie sprawozdanie oraz udzielili absolutorium dla Zarządu a także przyjęli plan pracy na 2017 rok.
    Kolejnym punktem spotkania była uroczysta Msza święta koncelebrowana w kościele parafialnym pw. NMP Królowej Polski w Jarosławiu, której przewodniczył ks. abp. Adam Szal, Metropolita Przemyski. Ksiądz Arcybiskup wygłosił także okolicznościowe słowo Boże.
    Po Mszy św. uczestnicy spotkania powrócili do sali przy kościele aby uczestniczyć w spotkaniu opłatkowym i agapie. W spotkaniu tym uczestniczyła Prezes KIAK Urszula Furtak z mężem Ryszardem.


Zapraszam do obejrzenia galerii >>


OPŁATEK SAMORZĄDOWCÓW AKCJI KATOLICKIEJ

Samorządowców z Akcji Katolickiej zapraszamy na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w niedzielę, 22 stycznia 2017 r. w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie.

PROGRAM:

  • 10.30 – Koncert kolędowy zespołu „SOUL” z Sanoka
  • 11.00 – MSZA ŚWIĘTA pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego, ks. abpa Adama Szala
  • Po Mszy spotkanie opłatkowe w Oratorium św. Józefa

Serdecznie zapraszamy!


II TURA REKOLEKCJI DLA PREZESÓW POAK

W dniach 14-15 styczeń w Oratorium św. Józefa w Strachocinie rekolekcje przeżywali Prezesi Akcji Katolickiej z parafii archidicezji przemyskiej. W II serii rekolekcji wzięło udział 57 osób.

Zapraszam do obejrzenia galerii >>


REKOLEKCJE 2017

      W styczniu 2017 roku zaczynamy nasze doroczne rekolekcje dla Prezesów POAK. Wzorem lat ubiegłych będziemy mogli wybrać dowolny dla nas termin wysyłając e-maila do ks. Asystenta. Aby zgłosić się na dany termin wysyłamy zgłoszenie na adres: asystent@ak.przemyska.pl

Terminy rekolekcji: Początek godz. 9.00, zakończenie dnia następnego 12.30

7-8 stycznia (sobota - niedziela) - REKOLEKCJE ODBYŁY SIĘ

14-15 stycznia (sobota - niedziela) kliknij na adres aby wysłać zgłoszenia na dany termin wpisując w treści imię i nazwisko oraz parafię asystent@ak.przemyska.pl REKOLEKCJE ODBYŁY SIĘ

21 stycznia - Rada DIAK

28-29 stycznia (sobota - niedziela) kliknij na adres aby wysłać zgłoszenia na dany termin wpisując w treści imię i nazwisko oraz parafię asystent@ak.przemyska.pl

4-5 lutego (sobota - niedziela) kliknij na adres aby wysłać zgłoszenia na dany termin wpisując w treści imię i nazwisko oraz parafię asystent@ak.przemyska.pl


O zamknięciu danego terminu (maksymalna liczba 65) - poinformujemy na stronie.


RADA DIAK 2017

Tu można pobrać zaproszenie w pdf

UWAGA! 

Osoby przyjeżdżające  autobusami na spotkanie Rady DIAK w dniu 21.01.2017r. w Jarosławiu do parafii Matki Bożej Królowej Polski przy ul. 3 Maja 12 są proszeni o pozostawienie pojazdów przy  Hali Sportowo – widowiskowej - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu przy ulicy: gen. Władysława Sikorskiego 5. (Proszę nie wysiadać przy kościele, ale przy MOSiR i  podejść do kościoła).

Zobacz jak dojechać do parkingu i dojść do kościoła

UWAGA!!!

Samochody osobowe można parkować przy kościele na przygotowanym parkingu.


I SERIA REKOLEKCJI DLA PREZESÓW POAK

    7-8 stycznia 2017 r. w Oratorium św. Józefa w Strachocinie  w Sanktuarium św.. Andrzeja Boboli odbyła się I tura rekolekcji formacyjnych dla Prezesów POAK z archidiecezji przemyskiej. Słowo Boże głosił i modlitwie przewodniczył ks. prał. Józef Niżnik, Asystent diecezjalny AK, nawiązując do hasła duszpasterskiego w roku 2017 „Idźcie i głoście” wskazał, że AK winna pracować dla Jezusa i Kościoła formując siebie  i innych: rodzinę, środowisko pracy, sąsiedztwo, życie społeczno-kulturalne, instytucje - w ewangeliczny sposób. Jeżeli uwierzyłeś, nawróciłeś się i zjednoczyłeś z Jezusem – to nadchodzi czas, by dawać świadectwo w wierze. Musimy uznać, że Bóg jest dla nas najważniejszy, musimy go słuchać, pogłębić relację przez poznawanie Słowa Bożego, modlitwę i  czyny miłosierdzia. Wskazał na świadków wiary, dając za wzór św. Brata Alberta, który służył biednym i opuszczonym zakładając przytuliska, wykonywał uczynki miłosierdzia- modląc się i pracując. Mamy i my w Roku 2017, ogłoszonym Rokiem Brata Alberta iść za Jego przykładem.

    W Roku 2017 oczy świata zwrócone są na Ołtarz Fatimski, przypada 100 rocznica  objawień Matki Bożej w Portugali w Fatimie. Matka Boża przyszła do trójki dzieci pracujących i modlących się prosząc o modlitwę  , pokutę i nawrócenie grzeszników przez ustanowienie Nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi w I sobotę miesiąca: (Msza święta, Różaniec, medytacja nad Słowem Bożym, Komunia święta, ofiarowanie siebie Niepokalanemu Sercu Maryi.)
Uczestnicy wyrażają wdzięczność Panu Bogu i Matce Najświętszej przez wstawiennictwo Św. Andrzeja Boboli, dziękując ks. prał. za mądrość w wskazaniu nam jak mamy żyć co czynić  by się zbawić – „Bóg zapłać”
Mimo dużego mrozu w rekolekcjach uczestniczyło 63 prezesów POAK, Siostry Franciszkanki dbały o ciepło, smaczny posiłek i wspierały modlitwą  nasz pobyt,  za co składamy  Serdeczne Bóg zapłać”

    Na zakończenie uczestnicy wzięli udział w Mszy św. w Sanktuarium św. Andrzeja Boboli, w nabożeństwie do św. Andrzeja i ucałowali relikwie Świętego.

Cecylia Baran

Zapraszam do obejrzenia galerii >>Starsze wiadomości >>

Copyright © 2006-2017 Akcja Katolicka Archidiecezji Przemyskiej